Contact Us
पत्ता :
दैनिक अतुल्य महाराष्ट्र
श्री संत भगवानबाबा चौक ते जलालपूर रोड परळी वैजनाथ पिन 431515
मोबाईल : 8421577797
 
मुख्य संपादक
नितीन सोपानराव ढाकणे
मोबाईल 8421577797

संपादक
दिपक अर्जुन गित्ते 
मोबाईल 8380818085